Facebook
 
Telegram
 

Vassa Sladkoe Pyatnyshko (n_24) 21.08.2022

Pedigree

 
Vassa
4 months
   
Vassa
4 months
Vassa
7 weeks
Vassa
4 months
Vassa
4 months
Vassa
7 weeks
Vassa
7 weeks
Vassa
7 weeks
Vassa
7 weeks
Vassa
6 weeks
Vassa
6 weeks
Vassa
6 weeks
Vassa
7 weeks
Vassa
6 weeks
Vassa
4 weeks
Vassa
4 weeks
Vassa
4 weeks